Conegui els nostres serveis


» Gestors de residus


Autoritzat per la Junta de Residus, com a Gestor de residus amb el Codi E-1360.13 i com a transportista de residus Codi T-2002.

Això ens permet oferir un servei de retirada de residus a les empreses que vols desprendre de palets que no s'utilitzaran en el seu procés productiu.

Un cop a les nostres instal·lacions processem aquests residus respectant íntegrament les normatives vigents sobre medi ambient.

Vegi el nostre Full de Seguiment

» Tractament fitosanitari


NIMF 15 (ISPM15) Palets per Exportar - Tractament Tèrmic

Embalatges Mendoza, compleix amb la Norma Fitosanitària NIMF-15 (ISPM15).

Els palets de fusta tractats tèrmicament per exportar arriben a una temperatura mínima de 56 º C durant un període de durada mínima de 30 minuts.Vegi el nostre certificat

Ampliï informació sobre la legislació d'embalatges de fusta aquí: